WEB SİTESİ KULLANICILARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. GİRİŞ

İşbu Web Sitesi Kullanıcılarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “BubiTeklif Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.” ("Şirket") tarafından hazırlanmış olup; Web Sitesinin kullanımı sırasında Şirket tarafından elde edilen ve aşağıda detaylı olarak belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ KATEGORİLERİ

Web Sitesinden faydalanmanızın sağlanması adına Şirket tarafından;

(a) KİMLİK kategorisi altında, ad – soyad, TC kimlik numarası, vergi dairesi – vergi numarası, ticaret unvanı, işletme adı, tescilli marka adı verileriniz,
(b) İLETİŞİM kategorisi altında, e-posta adresi, KEP adresi, cep telefonu numarası, telefon numarası, adres verileriniz,
(c) MÜŞTERİ İŞLEM kategorisi altında, fatura tutarı, fatura seri ve sıra numarası, fatura tarihi verileriniz
(d) GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR kategorisi altında, fotoğraf veriniz,
(e) İŞLEM GÜVENLİĞİ kategorisi altında, IP adresi, şifre/parola veriniz,
(f) PAZARLAMA kategorisi altında, çerezler vasıtasıyla elde edilen birtakım kullanıcı verileriniz,
(g) DİĞER BİLGİLER kategorisi altında, üyelik tipi (bireysel mi kurumsal mı olduğu), üyelik sıfatı(hizmet alan mı hizmet veren mi olduğu) ve var ise diğer üyeler için yapmış olduğunuz değerlendirme/yorum verileriniz
işlenmektedir

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yazılı bulunan kişisel verileriniz;

- Üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi adına başvurularının alınması ve gerekli üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Üyelere ait hesap tanımlamalarının gerçekleştirilmesi,
- Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Hizmet taleplerine ilişkin eşleştirme işlemlerinin yürütülmesi,
- Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi,
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
- Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
- Üye talep, şikayet ve önerilerinin takibi ve değerlendirilmesi,
- Üye geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi,
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, - Teknik ve iş geliştirme faaliyetlerinin yönetimi,
- Reklam/tanıtım/promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İlgili mevzuat hükümleri gereğince talep halinde yetkili kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir. Sayılan amaçlar dışında başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda, tarafınıza yeni veri işleme amacı hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENME ŞARTLARI / VERİ İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; bizzat tarafınızdan temin edilmesi yöntemiyle toplanmakta ve kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen kişisel verilerinizden;

I. Diğer üyeler için yapmış olduğunuz değerlendirme/yorum verileriniz ile işlevsellik ve pazarlama çerezleri vasıtasıyla elde edilen birtakım kullanıcı verileriniz KVKK md. 5/1 uyarınca “açık rızanızın” varlığı hukuki sebebine dayanılarak,
II. E-posta adresi, fotoğraf, üyelik tipi (bireysel mi kurumsal mı olduğu), üyelik sıfatı(hizmet alan mı hizmet veren mi olduğu), şifre/parola verileriniz KVKK md.5/2/c “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak,
III. KEP adresi, işletme adı, tescilli marka adı, IP adresi, fatura tutarı, fatura seri ve sıra numarası, fatura tarihi verileriniz KVKK md.5/2/ç uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak
IIII. Ad – soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, telefon numarası, adres, vergi dairesi – vergi numarası, ticaret unvanı verileriniz hem KVKK md.5/2/c “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine hem de KVKK md.5/2/ç uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak
işlenmektedir.

5. ÇEREZLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ÇEREZ (COOKIE) NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınızın hafızasına yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır ve web sitesinin düzgün çalışmasını, web sitesinin daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşanmasını ve web sitesinin nasıl performans gösterdiğinin ve yapılması gereken iyileştirmelerin analiz edilmesini sağlar.

WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

Web Sitesinde hem Şirket tarafından yerleştirilen (birinci parti) çerezler hem de farklı firmalar tarafından yerleştirilen ve yönetilen (üçüncü parti) çerezler kullanılmaktadır.

Şirket olarak aşağıda belirtilen amaçlar ile Web Sitesinde kullanmakta olduğumuz çeşitli çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

ÇEREZ TÜRÜ  AÇIKLAMA/KULLANIM AMACI
Gerekli Çerezler Web Sitesinin doğru bir biçimde çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin; Web Sitesinde şifrenizi kullanarak oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri sayesinde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin oturumunuz kesintisiz bir şekilde devam eder ve her yeni sayfada yeniden şifre girmeniz önlenir.
Performans Çerezleri  Web Sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyaretleri analiz etmek ve Web Sitesinin performansını arttırmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Örneğin; Web Sitesine gelen ziyaretçi sayısının, ziyaret sıklığının ve ziyaret saatlerinin, ziyaretçilerin en çok hangi sayfalarını görüntülediğinin, ziyaretçilerin Web Sitesinde nasıl gezindiklerinin tespit edilmesini ve buna göre performans ayarlarının yapılmasını sağlar.
İşlevsellik Çerezleri  Web Sitesi ziyaretçilerinin tercihlerini ve seçimlerini hatırlayarak Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanıcı için kişiselleştirilmesini sağlayan çerezlerdir. Örneğin; Web Sitesi üzerindeki dil seçiminizi veya arama sorgularınızı hatırlamamızı ve bu sayede Web Sitesine gerçekleştireceğiniz sonraki ziyaretlerinizde daha iyi ve verimli bir deneyime sahip olmanızı sağlamaktadır. 
Pazarlama Çerezleri Web Sitesi ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği veya görüntülediği bilgilere göre kişiye özel pazarlama ve reklam mesajı sunmak için kullanılan çerezlerdir ve bu çerezler, diğer kullanıcılarla gruplandırmaya olanak veren araçlar sağlayan üçüncü kişilerle birlikte kullanılır. Örneğin; Web Sitesinde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için veya görüntülediğiniz sayfa ve ürünler üzerinden ilgi alanlarınızla bağlantılı reklamlar gösterilmesi için çerezler kullanılabilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen çerezlerden zorunu olanlar haricindeki çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz, İşbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde de belirtildiği üzere; KVKK md. 5/1 uyarınca “açık rızanızın” varlığı hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz ancak böyle bir durumda Web Sitesinin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve/veya Web Sitesi vasıtasıyla sunulan belirli hizmetlerden faydalanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz 

Anılan zorunlu çerezler dışındaki çerezler, Şirket tarafından önceden onayınız alınmadan kullanılmayacaktır. Bu doğrultuda Web Sitesini ilk ziyaretinizde anılan çerezlerin kullanıma ilişkin onayınızı isteyen bir uyarı mesajı karşınıza çıkacaktır. Onay vermeniz halinde cihazınıza ilgili çerez yerleştirilecektir ve çerezin kullanım süresi boyunca söz konusu uyarı mesajı bir daha görüntülenecektir. Söz konusu sürenin bitiminde veya çerezi aktif olarak silmeniz veya engellemeniz durumunda, Web Sitesini bir sonraki ziyaretinizde aynı uyarı mesajı tekrar karşınıza çıkacaktır.

Öte yandan, Web Sitesi’ne giriş yaptığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirmeniz mümkündür. Bu durum tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte; kullanıcıların, çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Konuyla ilgili genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

6. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan kişisel verilerinizden; ad – soyad, e-posta adresi ve cep telefonu verileriniz, KVKK md. 5/1 uyarınca “açık rızanızın” varlığı halinde reklam/tanıtım/promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tarafınıza elektronik ticari ileti gönderimi sürecinde işlenebilecektir. 

7. RIZANIN GERİ ALINMASI

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerinizden bazılarının veri işleme hukuki sebebi olan açık rızanız, siz söz konusu rızayı yazılı olarak geri alana dek geçerliliğini sürdürmektedir. Dilediğiniz zaman, açık rızanızın varlığına dayalı olarak işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin rızanızı geri aldığınızı ve ilgili kişisel verilerinizin artık kullanılmamasını istediğinizi belirten talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Böyle bir durumda, aksine bir kanuni düzenleme veya hukuki yükümlülük bulunmadığı takdirde, açık rızanıza dayalı olarak işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi talep tarihinizden itibaren ileriye etkili olacak şekilde işlemeye son vereceğiz. 

8. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVVK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yazılı bulunan amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; Web Sitesi üzerinden kurulacak olan hizmet ilişkisinin karşı tarafına, Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, pazarlama faaliyetlerini yürütmekte olan yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, dijital pazarlama veya reklam şirketlerine, yeminli mali müşavire, işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, hissedarlara, yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Şu kadar ki, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin koruma ve sorumluluk alanında meydana gelebilecek kişisel veri ihlallerinden Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

9. KVKK UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru ve şikayetlerinizi Şirket'e ait Web Sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz Verisi İşlenen (İlgili Kişi) Başvuru Formunu doldurarak, Şirket'e ait "Konacık Mah. Balcılar Sok. C Apt. No:2 C/2 Bodrum/MUĞLA" adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta ile ya da güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı elektronik posta ile “garantiteklif.teknoloji@hs01.kep.tr” adresine veya daha önce Şirket’e bildirmiş olduğunuz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden “info@bubiteklif.com” adresine göndererek Şirket’e iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30(otuz) gün içerisinde Şirket tarafından cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Kişisel verileriniz Şirket’in gözetim ve kontrolü altında olup; kişisel verilerinizin güvenliğinin temini için ve kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması, kişisel verilerinizin toplanması, ifşası, kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi gibi risklerin önüne geçilebilmesi adına gerekli organizasyon kurularak çeşitli tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır. Bu kapsamda anılan tedbirler arasında; ağ güvenliği ve uygulama güvenliğinin sağlanması, bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınması, güncel anti-virüs sistemlerinin kullanılması, güvenlik duvarlarının kullanılması, saldırı tespit ve önleme sistemlerinin kullanılması, siber güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli olarak takip edilmesi gibi tedbirler sayılabilir. 

Ancak bu noktada, internet üzerinden gerçekleştirilen veri paylaşımı ile elektronik ortamda tutulan verilerin hiçbir zaman tam anlamıyla güvenli olamayacağını ve her ne kadar tarafımızca gerekli güvenlik tedbirleri alınmakta olsa da yüzde yüz veri güvenliği sağlanmasının mümkün olmadığını hatırlatırız.

11. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

Şirket tarafından toplanmış olan kişisel verilerinizin doğru ve güncel olduğunu varsaymaktayız. Bu nedenle söz konusu kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin temini sizin sorumluğunuzda olup; kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunun Şirket tarafından da takip edilebilmesi için lütfen kişisel verilerinizde meydana gelecek değişikliklerden tarafımızı yazılı olarak haberdar ediniz. 

12. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda ilgili mevzuatta belirlenmiş olan süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır. Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü kişisel veri; kişisel verinin toplanma amacına artık hizmet etmediği veya ilgili mevzuat gereğince saklanması gerekliliğinin ortadan kalktığı anda imha edilecektir.

13. AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aydınlatma Metni’nde tarafınıza önceden haber verilmeksizin değişiklik gerçekleştirilebilecek olup; söz konusu değişikliği Şirket’e ait Web Sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Aradığın hizmeti seç,
ilanını oluştur,
ücretsiz fiyat teklifi al.
İşini garantiye al.

İletişim